«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О.В., Мартинюк О. О.)

Автори: Гісем О.В., Мартинюк О.О.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ №449 від 25.03.2020)

 

Версія підручника для ознайомлення

 

Презентація до підручника

 

ОКТП до підр. Історія України (Гісем О.В., Мартинюк О. О.)

 

 

Теми курсу

ОКТП до підр. Історія України (Гісем О.В., Мартинюк О. О.) розпочати роботу
Розділ I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
Розділ II. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
Розділ III. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст. розпочати роботу
Розділ IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
Розділ V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Карта «Слов’яни під час Великого переселення народів» розпочати роботу
Карта «Східні слов’яни та їхні сусіди» розпочати роботу
Карта «Традиційний шлях полюддя» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за правління Олега та Ігоря» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за правління Ольги та Святослава» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого» розпочати роботу
Карта «Київ у Х—ХІІІ ст.» розпочати роботу
Карта «Культура і господарство Київської держави (Русі-України)» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за часів правління Ярославичів» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого» розпочати роботу
Карта «Київська держава (Русь-Україна) за часів роздробленості» розпочати роботу
Карта «Галицько-Волинська держава в першій половині ХІІІ ст.» розпочати роботу
Карта «Монгольська навала на Русь» розпочати роботу
Карта «Галицько-Волинська держава в другій половині ХІІІ — першій половині ХІV ст.» розпочати роботу
Карта «Українські землі у другій половині ХІV ст.» розпочати роботу
Карта «Українські землі у ХV — на початку ХVІ ст.» розпочати роботу
Карта «Культурний і господарський розвиток українських земель у ХІV— ХV ст.» розпочати роботу
§ 2. Східні слов’яни у V—IX ст. розпочати роботу
§ 3. Київська держава (Русь-Україна) за перших князів розпочати роботу
§ 4. Київська держава (Русь-Україна) за князювання Ольги та Святослава розпочати роботу
§ 6. Київська держава (Русь-Україна) за Володимира Великого розпочати роботу
§ 7. Київська держава (Русь-Україна) за правління князя Ярослава Мудрого розпочати роботу
§ 8. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської держави (Русі- України) розпочати роботу
§ 9. Культура Київської держави (Русі-України) розпочати роботу
§ 10. Київська держава (Русь-Україна) у 1054—1113 рр. розпочати роботу
§ 11. Київська держава в період правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого розпочати роботу
§ 12. Політична децентралізація Русі-України.Київське, Переяславське та Чернігівське, Галицьке і Волинське князівства розпочати роботу
§ 13. Культура Русі-України в другій половині XI — першій половині ХIII ст. розпочати роботу
§ 14. Кочові народи степів України Х—ХIII ст. Крим у складі Візантійської імперії розпочати роботу
§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави розпочати роботу
§ 16. Походи монголів на Русь-Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді) розпочати роботу
§ 17. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період піднесення і стабілізації (друга половина ХIII ст.) розпочати роботу
§ 18. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період поступового занепаду (перша половина XIV ст.) розпочати роботу
§ 19. Культура Королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХIII — першої половини XIV ст. розпочати роботу
§ 20. Інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав розпочати роботу
§ 21. Кревська унія 1385 р. та українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки розпочати роботу
§ 23. Суспільне й церковне життя на території України в XІV—XV ст. розпочати роботу
§ 24. Сільське господарство. Ремесла й торгівля. Міста, магдебурзьке право розпочати роботу
Практичне заняття до розділу I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
Узагальнення за розділом I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
Практичне заняття до розділу II. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
Узагальнення за розділом II. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом III. Русь-Україна у другій половині XІ — першій половині XIII ст. розпочати роботу
Узагальнення за розділом III Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
Узагальнення за розділом IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
Практичне заняття за розділом V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Узагальнення за розділом V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Основні терміни та поняття розпочати роботу
Плани-схеми для самостійної роботи учнів розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: