Дистанційне оцінювання за предметом "Географія".8 клас. (Г. Д. Довгань, А. Г. Стадник)

Теми курсу

Тематичне оцінювання. Вступ. Розділ I. Географічна карта та робота з нею. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ ІІ. Географічний простір України. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси. Тема 3. Води суходолу і водні ресурси. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Тема 5. Рослинність. Тема 6. Тваринний світ України. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 7. Ландшафти України. Тема 8. Природокористування розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ IV. Населення України та світу. розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: