Теми курсу

Контрольна робота № 1 (діагностична) розпочати роботу
§ 2 Основні властивості числових нерівностей розпочати роботу
Контрольна робота № 2 розпочати роботу
§ 5 Лінійні нерівності з однією змінною Рівносильні нерівності розпочати роботу
§ 7 Системи лінійних нерівностей з однією змінною розпочати роботу
Контрольна робота № 3 розпочати роботу
§10 Властивості функції. Зростання і спадання функції, найбільше й найменше значення функції розпочати роботу
§ 11 Перетворення графіків функцій f (x)→ f (x) + a; f (x)→ f (x + a); f (x)→ k∙ f (x) розпочати роботу
Контрольна робота № 4 розпочати роботу
§ 12 Квадратична функція, її графік і властивості розпочати роботу
§ 13 Квадратна нерівність розпочати роботу
Контрольна робота № 5 розпочати роботу
§ 14 Система двох рівнянь з двома змінними розпочати роботу
Контрольна робота № 6 розпочати роботу
§ 18 Сума перших n членів арифметичної прогресії розпочати роботу
§ 20 Сума перших n членів геометричної прогресії розпочати роботу
Контрольна робота № 7 розпочати роботу
Контрольна робота підсумкова розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: