Дистанційне оцінювання за предметом "Біологія".8 клас

Теми курсу

Введение. Тема 1. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека розпочати роботу
Тема 2. Пищеварение розпочати роботу
Тема 3. Дыхание розпочати роботу
Тема 4. Транспорт веществ розпочати роботу
Тема 5. Выделение. Терморегуляция розпочати роботу
Тема 6. Опора и движение розпочати роботу
Тема 7. Связь организма человека с внешней средой. Нервная система розпочати роботу
Тема 8. Связь организма человека с внешней средой. Сенсорные системы розпочати роботу
Тема 9. Высшая нервная деятельность розпочати роботу
Тема 10. Регуляция функций организма розпочати роботу
Тема 11. Размножение и развитие человека розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: