Теми курсу

Тренувальні тестові завдання до розділу 1 «Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 2 «Механічний рух» розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 4 «Механічна робота та енергія» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: