Дистанційне оцінювання за предметом "Географія".7 клас. (Г. Д. Довгань, А. Г. Стадник)

Теми курсу

Тематическое оценивание «Введение. Раздел I. Закономерности формирования природы материков и океанов» розпочати роботу
Тематическое оценивание «Раздел II. Материки тропических широт. Тема 1. Африка» розпочати роботу
Тематическое оценивание «Раздел II. Материки тропических широт. Тема 2. Южная Америка. Тема 3. Австралия» розпочати роботу
Тематическое оценивание «Раздел III. Полярный материк планеты. Раздел IV. Материки Северного полушария. Тема 1. Северная Америка» розпочати роботу
Тематическое оценивание «Раздел III. Полярный материк планеты. Раздел IV. Материки Северного полушария. Тема 2. Евразия» розпочати роботу
Тематическое оценивание «Раздел V. Океаны. РаздеЛ VI. Влияние человека на природу материков и океанов» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: