Дистанційне оцінювання за предметом "Геометрія".8 клас. (А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. Ф. Крижановский, С. В. Ершов)

Теми курсу

Раздел I. Четырехугольники. Параллелограммы розпочати роботу
Раздел II. Подобие треугольников. Теорема Пифагора розпочати роботу
Раздел III. Многоугольники. Площади многоугольников розпочати роботу
Раздел IV. Решение прямоугольных треугольников розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: