Дистанційне оцінювання за предметом "Геометрія".8 клас. (А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов)

Теми курсу

Розділ І. Чотирикутники. Паралелограми розпочати роботу
Розділ II. Подібність трикутників. Теорема Піфагора розпочати роботу
Розділ ІII. Многокутники. Площі многокутників розпочати роботу
Розділ IV. Розв’язування прямокутних трикутників розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: