Дистанційне оцінювання за предметом "Геометрія".9 клас. (А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов)

Теми курсу

Розділ I. Розв’язування трикутників розпочати роботу
Розділ ІІ. Метод координат на площині розпочати роботу
Розділ ІІІ. Геометричні перетворення розпочати роботу
Розділ ІV. Вектори на площині розпочати роботу
Розділ V. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: