Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика". 7 клас. (Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.)

Теми курсу

РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМИ
Тест 1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера
розпочати роботу
Тест 2. Величини. Алгоритми роботи з величинами розпочати роботу
Тест 3. Створення алгоритмів і програм із розгалуженнями та повтореннями розпочати роботу
Тест 4. Рядки як послідовності символів розпочати роботу
Тест 5. Опрацювання рядкових величин розпочати роботу
Тест 6. Списки розпочати роботу
Тест 7. Опрацювання елементів списку розпочати роботу
Тест 8. Функції та методи опрацювання списків розпочати роботу
Тест 9. Створення інтерфейсу користувача розпочати роботу
Тест 10. Графічні методи модуля tkinter розпочати роботу
Тест 11. Створення анімації розпочати роботу
Тест 12. Об’єктно-орієнтоване програмування розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: