Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика" (рівень стандарту).10(11) клас. (Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.)

Теми курсу

Розділ 1. «Інформаційні технології у суспільстві»
Тест 1. Інформація та повідомлення
розпочати роботу
Розділ 2. «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних»
Тест 9. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент
розпочати роботу
Розділ 3. «Системи керування базами даних»
Тест 19. Поняття бази даних і системи керування базами даних
розпочати роботу
Розділ 4. «Мультимедійні та гіпертекстові документи»
Тест 26. Створення та адміністрування сайта. Системи керування вмістом
розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: