Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика" (рівень стандарту).10(11) клас. (Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.)

Теми курсу

Розділ 1. «Інформаційні технології в суспільстві» розпочати роботу
Розділ 2. «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних» розпочати роботу
Розділ 3. Системи керування базами даних розпочати роботу
Розділ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: