Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика".5 клас. (Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.)

Теми курсу

§ 1. Правила поведінки та безпеки під час роботи з комп’ютером розпочати роботу
§ 2. Інформація та повідомлення розпочати роботу
§ 3. Способи подання повідомлень розпочати роботу
§ 4. Інформаційні процеси розпочати роботу
§ 5. Поняття даних. Пристрої для роботи з даними розпочати роботу
§ 6. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп’ютер та його складові розпочати роботу
§ 7. Операційна система та її інтерфейс. Файли та папки розпочати роботу
§ 8. Роль інформаційних технологій в житті сучасної людини розпочати роботу
Узагальнення знань з теми "Інформаційні процеси та системи" розпочати роботу
Розділ 2. Мережеві технології та Інтернет розпочати роботу
§ 9. Комп’ютерні мережі розпочати роботу
§ 10. Пошук інформації в Інтернеті та її критичне оцінювання розпочати роботу
§ 11. Завантаження даних з Інтернету. Безпечне користування Інтернетом. Авторське право розпочати роботу
§ 12. Використання мережі Інтернет для навчання розпочати роботу
Узагальнення знань з теми "Мережеві технології та Інтернет" розпочати роботу
Розділ 3. Опрацювання текстових даних розпочати роботу
§ 13. Документообіг у сучасному суспільстві. Програмне забезпечення для опрацювання текстів розпочати роботу
§ 14. Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об’єкти текстового документа розпочати роботу
§ 15. Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Однорівневі списки розпочати роботу
§ 16. Додавання зображень із файла та їх форматування розпочати роботу
§ 17. Додавання, редагування та форматування таблиць розпочати роботу
§ 18. Сторінки документа та їх форматування. Підготовка документа до друку. Друк документа розпочати роботу
Розділ 4. Алгоритми і програми розпочати роботу
§ 19. Команди, алгоритми та їх виконавці розпочати роботу
§ 20. Способи подання алгоритмів розпочати роботу
§ 21. Середовище програмування Скретч розпочати роботу
§ 22. Графіка в середовищі програмування Скретч розпочати роботу
§ 23. Висловлювання та заперечення до висловлювань розпочати роботу
§ 24. Алгоритми з розгалуженням розпочати роботу
§ 25. Алгоритми з повторенням розпочати роботу
§ 26. Виконання проектів у середовищі Скретч розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: