Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика".6 клас. (Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.)

Теми курсу

Розділ 1. Комп’ютерна графіка розпочати роботу
§1. Основні поняття комп’ютерної графіки. Растрова графіка розпочати роботу
§ 2. Багатошарові растрові зображення розпочати роботу
§ 3. Векторна графіка розпочати роботу
§ 4. Криві. Робота з контурами розпочати роботу
§ 5. Копіювання об’єктів розпочати роботу
§ 6. Текстові об’єкти розпочати роботу
§ 7. Складені векторні зображення розпочати роботу
Розділ 2. Комп’ютерні презентації розпочати роботу
§ 8. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій розпочати роботу
§ 9. Етапи створення презентації розпочати роботу
§ 10. Оформлення презентації розпочати роботу
§ 11. Анімаційні ефекти розпочати роботу
§ 12. Мультимедійний вміст у презентаціях розпочати роботу
§ 13. Керування показом презентації розпочати роботу
Розділ 3. Алгоритми та програми розпочати роботу
§ 14. Класи та об’єкти у програмуванні розпочати роботу
§ 15. Властивості об’єктів розпочати роботу
§ 16. Події. Методи розпочати роботу
§ 17. Створення графічного інтерфейсу розпочати роботу
§ 18. Опрацювання подій розпочати роботу
§ 19. Організація діалогу з користувачем розпочати роботу
§ 20. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження розпочати роботу
§ 21. Вкладені алгоритмічні структури повторення розпочати роботу
§ 22. Розв’язування задач за допомогою вкладених циклів розпочати роботу
§ 23. Розв’язання задач методом поділу на підзадачі розпочати роботу
§ 24. Обчислення з використанням функцій користувача розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: