Дистанційне оцінювання за предметом "Інформатика".8 клас (О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов)

Теми курсу

Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 1 «Кодування даних» розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 2 «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера» розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 3 "Опрацювання текстових даних" розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 4 "Опрацювання об'єктів мультимедіа" розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 5 "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора" розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 6 "Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування" розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 7 "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами" розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 8 «Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями» розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 9 «Графічне відображення даних» розпочати роботу
Завдання для комп’ютерного тестування до розділу 10 «Розв’язування компетентнісних задач. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: