Дистанційне оцінювання за предметом "Російська мова" (10-й рік навчання, рівень стандарту).10 клас

Теми курсу

Общие сведения о языке розпочати роботу
Русский язык и стилистика розпочати роботу
Разговорный стиль розпочати роботу
Официально-деловой стиль розпочати роботу
Научный стиль розпочати роботу
Публицистический стиль розпочати роботу
Художественный стиль розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: