Теми курсу

Частина 1
Повторюємо нумерацію чисел у межах 1000 (с. 4–5)
розпочати роботу
Узагальнюємо знання про арифметичні дії із числами (с. 6–7) розпочати роботу
Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента (с. 8–9) розпочати роботу
Узагальнюємо прийоми додавання і віднімання чисел у межах 1000 (с. 10–11) розпочати роботу
Узагальнюємо прийоми усного множення і ділення чисел у межах 1000 (с. 13–14) розпочати роботу
Досліджуємо задачі (с. 16–17) розпочати роботу
Досліджуємо ділення з остачею (с. 18–19) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про рівняння і нерівності (с. 22) розпочати роботу
Досліджуємо рівняння і нерівності зі змінною (с. 23) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про частини цілого (с. 24) розпочати роботу
Ознайомлюємось із письмовим прийомом множення (с. 29–30) розпочати роботу
Ознайомлюємось із розв’язуванням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень (с. 33–34) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень (с. 35–36) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного двома способами (с. 37–38) розпочати роботу
Ознайомлюємось із письмовим діленням на одноцифрове число (с. 39–40) розпочати роботу
Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с. 41–42) розпочати роботу
Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с.45–46) розпочати роботу
Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с. 47–48) розпочати роботу
Ознайомлюємось з алгоритмом письмового ділення (с. 49–50) розпочати роботу
Ознайомлюємось із письмовими множенням і діленням на кругле число (с. 51–52) розпочати роботу
Досліджуємо задачі (с. 61) розпочати роботу
Виконуємо письмове ділення на двоцифрове число (с. 64–65) розпочати роботу
Ділимо на двоцифрове число (с. 68–69) розпочати роботу
Узагальнюємо знання нумерації трицифрових чисел (с. 74) розпочати роботу
Лічимо тисячами (с. 75-76) розпочати роботу
Лічимо в межах багатоцифрових чисел (с. 75-76) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 79) розпочати роботу
Утворюємо багатоцифрові числа різними способами (с. 82–83) розпочати роботу
Порівнюємо багатоцифрові числа (с. 85–86) розпочати роботу
Додаємо і віднімаємо на основі розрядного складу чисел (с. 87–88) розпочати роботу
Додаємо і віднімаємо на основі нумерації багатоцифрових чисел (с. 89–90) розпочати роботу
Виконуємо арифметичні дії з круглими числами (с. 92–93) розпочати роботу
Виконуємо арифметичні дії з іменованими числами (с. 98) розпочати роботу
Множимо і ділимо круглі числа (с. 99) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами (с.106–107) розпочати роботу
Додаємо і віднімаємо іменовані числа (с. 108–109) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 112–113) розпочати роботу
Ознайомлюємось із правилами знаходження подоланого шляху; часу руху (с. 117-118) розпочати роботу
Розв'язуємо прості задачі з величинами подоланий шлях, швидкість руху, час руху (с. 121-122) розпочати роботу
Розв’язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху (с. 123) розпочати роботу
Розв'язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху (с. 124) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення (с. 131) розпочати роботу
Частина 2
Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий прийом (с. 6)
розпочати роботу
Ознайомлюємось із задачами на пропорційне ділення (с. 8–9) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 10–11) розпочати роботу
Множимо кругле число на одноцифрове (с. 12–13) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 14–15) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на пропорційне ділення (с. 16–17) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями (с. 19–20) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 21–22) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 25–26) розпочати роботу
Ділимо з остачею (с. 31–32) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 33–34) розпочати роботу
Узагальнюємо задачі на пропорційне ділення; задачі на знаходження невідомих за двома різницями (c. 37–38) розпочати роботу
Узагальнюємо задачі, які містять однакову величину (с. 37–38) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках (с. 58–59) розпочати роботу
Зіставляємо задачі на рух і задачі на спільну роботу (с. 63–64) розпочати роботу
Множимо і ділимо іменовані числа (с. 65–66) розпочати роботу
Виконуємо ділення з остачею (с. 67-68) розпочати роботу
Узагальнюємо задачі на процеси (с. 69-70) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про геометричні фігури на площині (с. 77–78) розпочати роботу
Ознайомлюємось із площею фігури (с.79-80) розпочати роботу
Дізнаємося про формулу площі прямокутника (с. 83–84) розпочати роботу
Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 мм2, 1 дм2, 1м2, 1 км2 (с. 87–88) розпочати роботу
Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 а, 1 га (с. 89–90) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про частини цілого (с. 91-92) розпочати роботу
Ознайомлюємось із поняттям дробу (с. 93-94) розпочати роботу
Вивчаємо дроби (с. 95-96) розпочати роботу
Порівнюємо дроби (с. 97–98) розпочати роботу
Порівнюємо дроби (с. 99) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 100) розпочати роботу
Розв’язуємо складені задачі на знаходження дробу від числа (с. 109-110) розпочати роботу
Розв’язуємо складені задачі на знаходження дробу від числа (с. 111) розпочати роботу
Розв’язуємо складені задачі на знаходження числа за величиною його дробу (с. 112) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 113) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 114) розпочати роботу
Додаємо і віднімаємо іменовані числа, подані в одиницях часу (с. 119-120) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на час (с. 123-124) розпочати роботу
Узагальнюємо вивчене про арифметичні дії (с. 125) розпочати роботу
Узагальнюємо вивчене про типові задачі (с. 126) розпочати роботу
Узагальнюємо вивчене про математичні вирази, рівності та нерівності (с. 127) розпочати роботу
Узагальнюємо вивчене про геометричні фігури (с. 128) розпочати роботу
Узагальнємо вивчене про дроби (с. 129) розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: