Теми курсу

Частина 1
Розділ 1. Мова і мовлення
розпочати роботу
Розділ 2. Звуки і букви розпочати роботу
Розділ 3. Лексичне значення слова розпочати роботу
Знайомимося з письменником. Леонід Глібов розпочати роботу
Розділ 4. Слово. Будова слова розпочати роботу
Знайомимося з письменником. Іван Франко розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Іменник розпочати роботу
Частина 2
Розділ 5. Слово. Частини мови. Прикметник
розпочати роботу
Знайомимося з письменницею. Леся Українка розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Числівник. Займенник розпочати роботу
Знайомимося з письменником. Тарас Шевченко розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Дієслово. Прислівник розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Службові частини мови. Вигук розпочати роботу
Розділ 6. Словосполучення і речення розпочати роботу
Розділ 7. Текст розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: