«Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. (за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)

«Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. (за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)

Завантажити повну версію підручника (2021 рік)

 

Презентація підручника

 

Відеопрезентація підручника

 

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника 

 

Завантажити повну версію підручника (2016 рік) 

Електронні матеріали до підручника

Розділ 1. § 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Способи змінення внутрішньої енергії розпочати роботу
Розділ 1. § 5. Теплопровідність розпочати роботу
Розділ 1. § 6. Конвекція розпочати роботу
Розділ 1. § 7. Випромінювання розпочати роботу
Розділ 1. § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали розпочати роботу
Розділ 1. § 13. Випаровування та конденсація розпочати роботу
Розділ 1. § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення розпочати роботу
Розділ 1. § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника розпочати роботу
Розділ 1. § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна розпочати роботу
Розділ 1. § 17. Деякі види теплових двигунів розпочати роботу
Розділ 1. § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища» розпочати роботу
Розділ 2. § 20. Електричне поле розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм» розпочати роботу
Лабораторна робота № 1 розпочати роботу
Лабораторна робота № 2 розпочати роботу
Лабораторна робота №3 розпочати роботу
Етапи роботи над навчальним проєктом розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: