«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань Г. Д., Стадник О. Г.)

Електронні матеріали до підручника

§ 2. Географічні дослідження території України розпочати роботу
§ 8. Політична карта світу розпочати роботу
§ 12. Загальні риси рельєфу України розпочати роботу
§ 16. Формування рельєфу розпочати роботу
§ 18. Рудні та нерудні корисні копалини розпочати роботу
§ 19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України розпочати роботу
§ 20. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища розпочати роботу
§ 22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси розпочати роботу
§ 26. Підземні води. Водні ресурси України розпочати роботу
§ 28. Рослинний покрив розпочати роботу
§ 32. Зона мішаних і широколистяних лісів розпочати роботу
§ 33. Лісостепова зона розпочати роботу
§ 40. Охорона природи розпочати роботу
§ 45. Механічний рух населення розпочати роботу
§ 47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація розпочати роботу
§ 53. Зайнятість населення в Україні розпочати роботу
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Вступ. Розділ I. Географічна карта та робота з нею. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ ІІ. Географічний простір України. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси. Тема 3. Води суходолу і водні ресурси. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Тема 5. Рослинність. Тема 6. Тваринний світ України. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України Тема 7. Ландшафти України. Тема 8. Природокористування розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ IV. Населення України та світу. розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: