Теми курсу

Розділ 1. Кодування даних та апаратне забезпечення
§ 1. Кодування та декодування повідомлень
розпочати роботу
§ 2. Двійкове кодування розпочати роботу
§ 3 Кодування графічних даних розпочати роботу
§ 4. Історія опрацювання інформаційних об’єктів розпочати роботу
§ 5. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера розпочати роботу
Розділ 2. Опрацювання текстових даних
§ 6. Середовище текстового процесора
розпочати роботу
§ 7. Робота з фрагментами тексту розпочати роботу
§ 8. Форматування об’єктів текстового документа розпочати роботу
§ 9. Структура складного текстового документа розпочати роботу
§ 10. Зміст документа розпочати роботу
§ 11. Опрацювання документів на хмарному диску розпочати роботу
Розділ 3. Опрацювання мультимедійних об’єктів
§ 12. Поняття мультимедіа. Кодування аудіоданих
розпочати роботу
§ 13. Кодування відеоданих розпочати роботу
§ 14. Програмне забезпечення для опрацювання звуку розпочати роботу
§ 15. Програми для опрацювання відеоданих розпочати роботу
§ 16. Побудова відеоряду розпочати роботу
§ 17. Опрацювання, зберігання та розміщення відеофільму в інтернеті розпочати роботу
Додаткові матеріали до практичних робіт розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: