Теми курсу

Розділ I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)
§ 1. Статус українських земель у першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р.
 
§ 2—3. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI ст.  
§ 4. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.  
§ 5. Церковне життя в XVI ст.  
§ 6. Укладення Берестейської церковної унії  
§ 7—8. Церковне життя в першій половині XVII ст.  
§ 9. Культура України XVI ст.  
§ 10. Культура України першої половини XVII ст.  
Практичне заняття за розділом I  
Узагальнення за розділом I  
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом І розпочати роботу
Розділ II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)
§ 11—12. Поява українського козацтва та перших Січей
 
§ 13 Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького  
§ 14—15. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацьке повстання кінця XVI ст.  
§ 16. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний  
§ 17—18. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.  
Практичне заняття за розділом II  
Узагальнення за розділом II  
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІІ розпочати роботу
Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
§ 19—20. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни
 
§ 21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр.  
§ 22. Українська козацька держава — Військо Запорозьке  
§ 23—24. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.  
§ 25—26. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин  
§ 27. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.  
Практичне заняття за розділом III  
Узагальнення за розділом III  
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІІІ розпочати роботу
Розділ IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.
§ 28—29. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я
 
§ 30—31. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.  
§ 32. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу козацької України між Московським царством і Річчю Посполитою  
§ 33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко  
§ 34—35. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи  
§ 36—37. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Конституція П. Орлика (Бендерська Конституція)  
§ 38—39. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.  
Практичне заняття за розділом IV  
Узагальнення за розділом IV  
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом IV розпочати роботу
Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.
§ 40. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату
 
§ 41—42. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини  
§ 43. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі  
§ 44—45. Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст. Національно-визвольна боротьба українського народу  
§ 46. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.  
§ 47. Культура України в другій половині XVIII ст.  
Практичне заняття за розділом V  
Узагальнення за розділом V  
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V розпочати роботу
Практичне заняття за курсом. Історія України в контексті Раннього Нового часу  
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковими джерелами розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: