Теми курсу

Повторення. Вступ розпочати роботу
Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин
§ 1. Відкриття європейців
розпочати роботу
§ 2. Колонізація Нового Світу. Наслідки та значення Великих географічних відкриттів розпочати роботу
§ 3. Матеріальний світ і суспільство розпочати роботу
§ 4. Повсякденне життя населення Західної Європи розпочати роботу
Практичне заняття за розділом I розпочати роботу
Узагальнення за розділом I розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом I розпочати роботу
Розділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі
§ 5. Гуманізм. Високе Відродження
розпочати роботу
§ 6. Реформація в Німеччині розпочати роботу
§ 7. Поширення Реформації та Контрреформації в Європі розпочати роботу
§ 8. Культура епохи Бароко. Народження нової європейської науки розпочати роботу
Практичне заняття за розділом II розпочати роботу
Узагальнення за розділом II розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом II розпочати роботу
Розділ ІІІ. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.
§ 9. Становлення абсолютної монархії у Франції
розпочати роботу
§ 10. Завершення формування абсолютної монархії у Франції розпочати роботу
§ 11. Володіння Габсбургів. Національно-визвольна війна в Нідерландах розпочати роботу
§ 12. Англія розпочати роботу
§ 13. Англійська революція розпочати роботу
§ 14. Річ Посполита розпочати роботу
§ 15. Міжнародні відносини в XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна розпочати роботу
Практичне заняття за розділом ІІІ розпочати роботу
Узагальнення за розділом ІІІ розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом III розпочати роботу
Розділ IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.
§ 16. Османська імперія
розпочати роботу
§ 17. Московська держава розпочати роботу
§ 18. Поява Російської імперії розпочати роботу
§ 19. Річ Посполита у другій половині XVII — XVIII ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом IV розпочати роботу
Узагальнення за розділом IV розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом IV розпочати роботу
Розділ V. Епоха Просвітництва
§ 20. Просвітництво та промислова революція
розпочати роботу
§ 21. Освічений абсолютизм розпочати роботу
§ 22. Міжнародні відносини XVIII ст.  
§ 23. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США розпочати роботу
Практичне заняття за розділом V розпочати роботу
Узагальнення за розділом V розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V розпочати роботу
Розділ VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.
§ 24. Китай та Японія в XVI—XVIII ст.
розпочати роботу
§ 25. Індія та Персія в XVI—XVIII ст. розпочати роботу
Узагальнення за розділом VI розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом VI розпочати роботу
Плани-схеми для різних форм роботи розпочати роботу
Основні дати та події розпочати роботу
Словник розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: