Алгебра. 9 клас. Підручник (Прокопенко Н.С.,Захарійченко Ю.О.,Кінащук Н. Л.)

Алгебра. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. 

Версія підручника для ознайомлення*

Демоверсія підручника

Повна версія підручника *

* тільки для некомерційного використання

 Здійснюючи завантаження, Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

Контрольна робота № 1 (діагностична) розпочати роботу
§ 2 Основні властивості числових нерівностей розпочати роботу
§ 3 Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу розпочати роботу
Контрольна робота № 2 розпочати роботу
§ 5 Лінійні нерівності з однією змінною Рівносильні нерівності розпочати роботу
§ 7 Системи лінійних нерівностей з однією змінною розпочати роботу
Контрольна робота № 3 розпочати роботу
§ 8 Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції розпочати роботу
§ 9 Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості розпочати роботу
§10 Властивості функції. Зростання і спадання функції, найбільше й найменше значення функції розпочати роботу
§ 11 Перетворення графіків функцій f (x)→ f (x) + a; f (x)→ f (x + a); f (x)→ k∙ f (x) розпочати роботу
Контрольна робота № 4 розпочати роботу
§ 12 Квадратична функція, її графік і властивості розпочати роботу
§ 13 Квадратна нерівність розпочати роботу
Контрольна робота № 5 розпочати роботу
§ 14 Система двох рівнянь з двома змінними розпочати роботу
§ 15 Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі розпочати роботу
Контрольна робота № 6 розпочати роботу
§ 17 Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії розпочати роботу
§ 18 Сума перших n членів арифметичної прогресії розпочати роботу
§ 19 Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії розпочати роботу
§ 20 Сума перших n членів геометричної прогресії розпочати роботу
Контрольна робота № 7 розпочати роботу
§ 21. Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки розпочати роботу
§ 23. Основи теорії ймовірностей. Частота та ймовірність випадкової події розпочати роботу
Контрольна робота № 8 розпочати роботу
Повторення навчального матеріалу розпочати роботу
Контрольна робота підсумкова розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: