«Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.)

«Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л.)

Завантажити повну версію підручника (2021 рік)

 

Презентація підручника

 

Відеопрезентація підручника

 

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника

 

Завантажити повну версію підручника (2016 рік)

Електронні матеріали до підручника

Контрольна робота №1 (діагностична) розпочати роботу
§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби розпочати роботу
§ 2. Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів розпочати роботу
§ 3. Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками розпочати роботу
§ 4. Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками розпочати роботу
Контрольна робота №2 розпочати роботу
§ 5. Множення та ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня розпочати роботу
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів розпочати роботу
§ 7. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння розпочати роботу
§ 9. Стандартний вигляд числа розпочати роботу
§ 10. Функція y= k/x, її графік і властивості розпочати роботу
Контрольна робота №3 розпочати роботу
§ 11. Функція y=x^2, її графік і властивості розпочати роботу
§ 12. Рівняння x^2=a. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь розпочати роботу
§ 13. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа розпочати роботу
§ 17. Функція y= √х , її графік і властивості розпочати роботу
Контрольна робота №4 розпочати роботу
§ 20. Формула коренів квадратного рівняння розпочати роботу
§ 21. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта розпочати роботу
Контрольна робота №5 розпочати роботу
§ 23. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних розпочати роботу
§ 24. Розв'язування за допомогою квалратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі розпочати роботу
Контрольна робота №6 розпочати роботу
Контрольна робота №7 розпочати роботу
Оцінювання завдань самостійних і контрольних робіт розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: