«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Нелін Є. П., Долгова О. Є.)

«Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Нелін Є. П., Долгова О. Є.

Повна версія підручника *

Теми курсу

Розділ 1 Показникова та логарифмічна функції розпочати роботу
§ 1. Узагальнення поняття степеня. Степінь із дійсним показником розпочати роботу
§ 2. Показникова функція, її властивості та графік розпочати роботу
§ 3. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей розпочати роботу
§ 4. Логарифм числа. Властивості логарифмів розпочати роботу
§ 5. Логарифмічна функція, її властивості та графік розпочати роботу
§ 6. Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей розпочати роботу
§ 7. Похідні показникової та логарифмічної функцій розпочати роботу
§ 8. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності розпочати роботу
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест 1 розпочати роботу
Етапи роботи над навчальним проектом розпочати роботу
Розділ 2 Інтеграл та його застосування розпочати роботу
§ 9. Первісна та її властивості розпочати роботу
§ 10. Визначений інтеграл та його застосування розпочати роботу
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест 2 розпочати роботу
Розділ 3 Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей розпочати роботу
§ 11. Елементи комбінаторики розпочати роботу
§ 12. Основні поняття теорії ймовірностей розпочати роботу
§ 13. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних розпочати роботу
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест 3 розпочати роботу
Розділ 4 Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація розпочати роботу
§ 14. Систематизація й узагальнення відомостей про рівняння, нерівності та їх системи розпочати роботу
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест 4 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: