Біологія. 7 клас. Підручник (Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова)

Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автори: Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова

Завантажити повну версію*

Методичний посібник до підручника*

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Матеріали до підручника

§ 1. Тварина — живий організм розпочати роботу
§ 5. Класифікація та значення тварин розпочати роботу
§ 6. Кишковопорожнинні розпочати роботу
§ 7. Кільчасті черви (кільчаки) розпочати роботу
§ 8. Членистоногі тварини. Ракоподібні розпочати роботу
§ 9. Павукоподібні розпочати роботу
§ 10. Комахи розпочати роботу
§ 14. Молюски розпочати роботу
§ 18. Риби розпочати роботу
§ 20. Амфібії (земноводні) розпочати роботу
§ 21. Рептилії (плазуни) розпочати роботу
§ 23. Птахи розпочати роботу
§ 26. Ссавці розпочати роботу
§ 44. Вроджена і набута поведінка тварин розпочати роботу
§ 45. Орієнтування та міграції тварин розпочати роботу
§ 46. Форми поведінки тварин розпочати роботу
§ 49. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки розпочати роботу
§ 53. Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України розпочати роботу
Перевірка знань з теми "Вступ" розпочати роботу
Перевірка знань з теми 1 "Різноманітність тварин" розпочати роботу
Перевірка знань з теми 2 "Процеси життєдіяльності тварин" розпочати роботу
Перевірка знань до теми 3 "Поведінка тварин" розпочати роботу
Перевірка знань до теми 4 "Організми і середовище існування" розпочати роботу
Лабораторне дослідження № 1. Вивчення зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника) розпочати роботу
Лабораторне дослідження № 2. Вивчення будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків розпочати роботу
Лабораторне дослідження № 3. Вивчення особливостей покривів тіла тварин розпочати роботу
Лабораторне дослідження № 4. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб) розпочати роботу
Лабораторне дослідження № 5. Спостереження за поведінкою тварин розпочати роботу
Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах розпочати роботу
Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в різних екологічних груп птахів розпочати роботу
Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин з пристосуванням до різних умов існування розпочати роботу
Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин розпочати роботу
Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин розпочати роботу
Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин розпочати роботу
Практична робота № 7. Визначення направленості поведінкових актів тварин розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: