«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Задорожний К. М.)

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Автор: Задорожний К. М.

Фрагмент оригінал-макету підручника (60 сторінок)*

Розміщено для ознайомлення відповідно до наказу МОН України від 05.01.2018 р. № 14

Теми курсу

Тема 5. Адаптації розпочати роботу
Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя розпочати роботу
Тема 7. Екологія розпочати роботу
Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування розпочати роботу
Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: