Фізика. 8 клас. Підручник. (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)

Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Переглянути підручник

Завантажити повну версію підручника*

Демоверсія підручника

Календарний план до підручника

Вебінар з автором

Презентація 

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

 

Електронні матеріали до підручника

Переглянути підручник розпочати роботу
Розділ 1. § 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Способи змінення внутрішньої енергії розпочати роботу
Розділ 1. § 5. Теплопровідність розпочати роботу
Розділ 1. § 6. Конвекція розпочати роботу
Розділ 1. § 7. Випромінювання розпочати роботу
Розділ 1. § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали розпочати роботу
Розділ 1. § 13. Випаровування та конденсація розпочати роботу
Розділ 1. § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення розпочати роботу
Розділ 1. § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника розпочати роботу
Розділ 1. § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна розпочати роботу
Розділ 1. § 17. Деякі види теплових двигунів розпочати роботу
Розділ 1. § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища» розпочати роботу
Розділ 2. § 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія розпочати роботу
Розділ 2. § 20. Електричне поле розпочати роботу
Розділ 2. § 21. Механізм електризації. Електроскоп розпочати роботу
Розділ 2. § 22. Закон Кулона розпочати роботу
Розділ 2. § 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів розпочати роботу
Розділ 2. § 24. Дії електричного струму розпочати роботу
Розділ 2. § 25. Джерела електричного струму розпочати роботу
Розділ 2. § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати розпочати роботу
Розділ 2. § 32. Паралельне з’єднання провідників розпочати роботу
Розділ 2. § 36. Електричний струм у металах розпочати роботу
Розділ 2. § 37. Електричний струм у рідинах розпочати роботу
Розділ 2. § 38. Застосування електролізу розпочати роботу
Розділ 2. § 40. Види самостійних газових розрядів розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм» розпочати роботу
Лабораторна робота № 1 розпочати роботу
Лабораторна робота № 2 розпочати роботу
Лабораторна робота №3 розпочати роботу
Лабораторна робота № 4 розпочати роботу
Лабораторна робота № 5 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: