Фізика. 9 клас. Підручник. (Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.); за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)

Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [В. Г. Бар’яхтар,
С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Повна версія підручника*

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження, Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

Розділ 1. § 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі. розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Сила Ампера розпочати роботу
Розділ 1. § 6. Електромагніти та їх застосування розпочати роботу
Роздiл 1. Лабораторна робота № 1 розпочати роботу
Розділ 1. § 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець розпочати роботу
Розділ 1. § 8 Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 2 розпочати роботу
Розділ 1. Магнітне поле розпочати роботу
Роздiл 2. § 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення розпочати роботу
Розділ 2. § 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 3 розпочати роботу
Розділ 2. § 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 4 розпочати роботу
Роздiл 2. § 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори розпочати роботу
Розділ 2. § 14. Лінзи. Оптична сили лінзи розпочати роботу
Розділ 2. § 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи розпочати роботу
Роздiл 2. Лабораторна робота № 5 розпочати роботу
Розділ 2. § 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція розпочати роботу
Розділ 2. Світлові явища розпочати роботу
Роздiл 3. § 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі розпочати роботу
Роздiл 3. § 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук розпочати роботу
Роздiл 3. Лабораторна робота № 6 розпочати роботу
Розділ 3. § 20. Шкала електромагнітних хвиль розпочати роботу
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі розпочати роботу
Роздiл 4. § 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи розпочати роботу
Розділ 4. § 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання розпочати роботу
Розділ 4. § 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. розпочати роботу
Розділ 4. § 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор розпочати роботу
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики розпочати роботу
Розділ 5. § 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху розпочати роботу
Розділ 5. § 29. Переміщення під час прискореного прямолінійного руху. Рівняння координати розпочати роботу
Розділ 5. § 32. Третій закон Ньютона розпочати роботу
Розділ 5. § 33. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння розпочати роботу
Розділ 5. § 35. Рух тіла під дією кількох сил розпочати роботу
Розділ 5. § 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу розпочати роботу
Розділ 5. § 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики розпочати роботу
Розділ 5. § 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах розпочати роботу
Роздiл 5. Лабораторна робота № 7 розпочати роботу
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: