Фізика. 9 клас. Підручник. (Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.); за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)

Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [В. Г. Бар’яхтар,
С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Версія підручника для ознайомлення*

Демоверсія підручника

Вебінар

Презентація

Міні-конспект до підручника

Календарний план до підручника


* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

Розділ 1. § 1. Постійні магніти, Магнітні лінії. Магнітне поле Землі розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля розпочати роботу
Розділ 1. § 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика розпочати роботу
Розділ 1. § 5. Електромагніти та їх застосування розпочати роботу
Розділ 1. § 6. Сила Ампера розпочати роботу
Розділ 1. § 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади розпочати роботу
Розділ 1. Магнітні явища розпочати роботу
Розділ 2. § 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало розпочати роботу
Розділ 2. § 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла розпочати роботу
Розділ 2. § 14. Лінзи. Оптична сили лінзи розпочати роботу
Розділ 2. § 15. Изображение с помощью линз розпочати роботу
Розділ 2. § 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція розпочати роботу
Розділ 2. Світлові явища розпочати роботу
Розділ 3. § 20. Шкала електромагнітних хвиль розпочати роботу
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі розпочати роботу
Розділ 4. § 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання розпочати роботу
Розділ 4. § 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. розпочати роботу
Розділ 4. § 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор розпочати роботу
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики розпочати роботу
Розділ 5. § 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху розпочати роботу
Розділ 5. § 29. Переміщення під час прискореного прямолінійного руху. Рівняння координати розпочати роботу
Розділ 5. § 33. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння розпочати роботу
Розділ 5. § 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики розпочати роботу
Розділ 5. § 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах розпочати роботу
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: