"Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автор: Гельфгат І. М. 

Версія підручника для ознайомлення

Повна версія підручника*

Теми курсу

Вступ розпочати роботу
§ 1. Основні поняття кінематики. Основна задача механіки. розпочати роботу
§ 2. Середня та миттєва швидкості. Закон додавання швидкостей. розпочати роботу
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух. Вільне падіння. розпочати роботу
§ 4. Рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту. розпочати роботу
§ 5. Кінематика криволінійного руху. розпочати роботу
§ 6. Інерціальні системи відліку. Закони динаміки Ньютона розпочати роботу
§ 7. Гравітаційна взаємодія та вага. Космічні швидкості. розпочати роботу
§ 8. Сили тертя та опору середовища. Рух тіла у в’язкому середовищі розпочати роботу
§ 9. Рух тіла під дією кількох сил розпочати роботу
§ 10. Рівновага тіл. Центр ваги тіла. Стійкість рівноваги. розпочати роботу
§ 11. Рух твердого тіла розпочати роботу
§ 12. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції розпочати роботу
§ 13. Застосування законів збереження енергії та імпульсу розпочати роботу
§ 14. Рівновага та рух рідини та газу. Рівняння Бернуллі розпочати роботу
§ 15. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу розпочати роботу
§ 16. Механічні коливання розпочати роботу
§ 17. Механічні хвилі. Звукові явища розпочати роботу
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механіка» розпочати роботу
§ 18. Постулати спеціальної теорії відносності, їх наслідки розпочати роботу
§ 19. Імпульс і енергія в СТВ. Релятивістська динаміка розпочати роботу
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Елементи спеціальної теорії відносності» розпочати роботу
§ 20. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини розпочати роботу
§ 21. Основне рівняння МКТ ідеального газу розпочати роботу
§ 22. Температура. Температурні шкали розпочати роботу
§ 23. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони. Реальні гази розпочати роботу
§ 24. Насичена пара. Кипіння. Вологість повітря розпочати роботу
§ 25. Рівновага фаз та фазові переходи розпочати роботу
§ 26. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища розпочати роботу
§ 27. Властивості твердих тіл. Теплове розширення розпочати роботу
§ 28. Перший закон термодинаміки розпочати роботу
§ 29. Другий закон термодинаміки. Теплові машини розпочати роботу
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Молекулярна фізика та термодинаміка» розпочати роботу
§ 30. Електричне поле. Напруженість електричного поля розпочати роботу
§ 31. Речовина в електростатичному полі розпочати роботу
§ 32. Потенціал електричного поля розпочати роботу
§ 33. Конденсатори. Електроємність. Енергія електричного поля розпочати роботу
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електричне поле» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: