"Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автор: Гельфгат І. М. 

Версія підручника для ознайомлення*

 

Теми курсу

Вступ розпочати роботу
§ 1. Основні поняття кінематики. Основна задача механіки. розпочати роботу
§ 2. Середня та миттєва швидкості. Закон додавання швидкостей. розпочати роботу
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух. Вільне падіння. розпочати роботу
§ 4. Рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту. розпочати роботу
§ 5. Кінематика криволінійного руху. розпочати роботу
§ 6. Інерціальні системи відліку. Закони динаміки Ньютона розпочати роботу
§ 7. Гравітаційна взаємодія та вага. Космічні швидкості. розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I "Механіка" розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: