"Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.  

Версія підручника для ознайомлення

Презентація підручника

 

Теми курсу

Лабораторні роботи розпочати роботу
§ 1. Зародження й розвиток фізики як науки розпочати роботу
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань розпочати роботу
§ 3. Скалярні та векторні величини розпочати роботу
§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики розпочати роботу
§ 5. Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей розпочати роботу
§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення розпочати роботу
§ 7. Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння розпочати роботу
§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1 розпочати роботу
§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона розпочати роботу
§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість розпочати роботу
§ 12. Сила пружності. Вага тіла розпочати роботу
§ 13. Сила тертя розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2 розпочати роботу
§ 19. Види механічних коливань розпочати роботу
§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 3 розпочати роботу
§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини розпочати роботу
§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси розпочати роботу
§ 31. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння розпочати роботу
§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 1 розпочати роботу
§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес розпочати роботу
§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 2 розпочати роботу
§ 40. Абетка електростатики розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу IV розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: