"Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.  

Презентація підручника

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

§ 1. Зародження й розвиток фізики як науки розпочати роботу
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань розпочати роботу
§ 3. Скалярні та векторні величини розпочати роботу
§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики розпочати роботу
§ 5. Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей розпочати роботу
§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення розпочати роботу
§ 7. Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння розпочати роботу
§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу розпочати роботу
Лабораторна робота №1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху розпочати роботу
Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1 розпочати роботу
§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона розпочати роботу
§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість розпочати роботу
§ 12. Сила пружності. Вага тіла розпочати роботу
§ 13. Сила тертя розпочати роботу
§ 14. Рівновага тіл. Момент сили розпочати роботу
§ 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії розпочати роботу
Лабораторна робота №3. Дослiдження руху зв'язаних тiл розпочати роботу
Лабораторна робота №4. Визначення центра мас плоскої фiгури розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2 розпочати роботу
§ 19. Види механічних коливань розпочати роботу
§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань розпочати роботу
Лабораторна робота №5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимiрювання прискорення вiльного падiння розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 3 розпочати роботу
§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії розпочати роботу
§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси розпочати роботу
§ 31. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння розпочати роботу
§ 32. Вологість повітря. Точка роси розпочати роботу
§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища розпочати роботу
§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали розпочати роботу
Лабораторна робота №6. Вимiрювання поверхневого натягу рiдини розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 1 розпочати роботу
§ 36. Внутрішня енергія і способи її зміни розпочати роботу
§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес розпочати роботу
§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 2 розпочати роботу
§ 40. Абетка електростатики розпочати роботу
§ 41. Електричне поле розпочати роботу
§ 44. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу IV розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: