"Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.  

Версія підручника для ознайомлення

Презентація підручника

 

Теми курсу

§ 1. Зародження й розвиток фізики як науки. розпочати роботу
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань розпочати роботу
§ 3. Скалярні та векторні величини розпочати роботу
§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики розпочати роботу
§ 5. Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей розпочати роботу
§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення розпочати роботу
§ 7. Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння. розпочати роботу
§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу розпочати роботу
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: