«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.)

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.  
 

Фрагмент оригінал-макету підручника (60 сторінок)*

Розміщено для ознайомлення відповідно до наказу МОН України від 05.01.2018 р. № 14

Теми курсу

Розділ 1. § 2. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори розпочати роботу
§ 5. Електричний струм у металах розпочати роботу
§ 10. Магнітне поле. Постійні магніти розпочати роботу
§ 13. Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної індукції розпочати роботу
§ 14. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: