Географія. 7 клас. Підручник (Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник)

«Географія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

Повна версія підручника (2015р.)

Матеріали до підручника

Вступ. § 1. Що вивчає географія материків і океанів розпочати роботу
Вступ. § 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація розпочати роботу
Розділ І. Тема 1. Форма і рухи Землі § 3. Географічні наслідки форми та рухів Землі розпочати роботу
Розділ 1. Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки. § 5. Тектонічні структури. Рільєф материків та океанів розпочати роботу
Розділ 1. Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки. § 6. Кліматотвірні чинники розпочати роботу
Розділ 1. Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки. § 7. Роль циркуляції повітряних мас у формуванні клімату розпочати роботу
Розділ 1. Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки. § 8. Водні маси та їхні властивості. Закономірності розміщення океанічних течій розпочати роботу
Розділ 1. Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки. § 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 11. Географічне положення материка. Дослідження та освоєння Африки розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 12. Тектонічна будова та рельєф, корисні копалини розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 14. Кліматичні пояси та типи клімату Землі розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 15. Води суходолу  
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 16. Природні зони Африки. розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 17. Стихійні природні явища. Екологічні проблеми розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 18. Населення і політична карта розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 1. Африка. § 19. Країни Африки розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 2. Південна Америка. § 20. Географічне положення. Дослідження й освоєння Південної Америки розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 2. Південна Америка. § 22. Клімат розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 2. Південна Америка. § 23. Води суходолу розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 2. Південна Америка. § 24. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 2. Південна Америка. § 26. Держави Південної Америки розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 3. Австралія. § 27. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 3. Австралія. § 28. Клімат. Води суходолу. розпочати роботу
Розділ ІІ. Тема 3. Австралія. § 29. Органічний світ. Природні зони. Зміна природи материка людиною розпочати роботу
Розділ ІІІ. Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду. § 31. Географічне положення. Відкриття і дослідження Антарктиди розпочати роботу
Розділ ІІІ. Тема 2. Природа материка. § 32. Природа Антарктиди розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 33. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 34. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 36. Води суходолу розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 37. Природні зони. Вертикальна поясність у горах материка розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 38. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми розпочати роботу
Розділ ІV. Тема. 1. Північна Америка. § 39. Населення та держави розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 40. Географічне положення розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 41. Дослідження та освоєння материка розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 42. Тектонічна будова. Рільєф. Корисні копалини розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 44. Кліматичні пояси та типи клімату розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 45. Води суходолу. Найбільші річки розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 46. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 47. Природні зони. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 48. Природні зони. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 49. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 50. Населення Євразії. Держави розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 51. Країни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 52. Україна та її сусіди. Зв’язки України з країнами розпочати роботу
Розділ ІV. Тема 2. Євразія. § 53. Країни Азії. Китай. Японія. Індія розпочати роботу
Розділ V. Тема 1. Тихий океан. § 54. Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води розпочати роботу
Розділ V. Тема 1. Тихий океан. § 55. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їх природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану розпочати роботу
Розділ V. Тема 2. Атлантичний океан. § 56. Атлантичний океан розпочати роботу
Розділ V. Тема 3. Індійський океан. § 57. Індійський океан розпочати роботу
Розділ V. Тема 4. Північний Льодовитий океан. § 58. Північний Льодовитий океан розпочати роботу
Розділ VI. Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів. § 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання розпочати роботу
Розділ VI. Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів. §60. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співтовариство в розв’язанні екологічних проблем розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Вступ. Розділ І. Закономірності формування природі материків і океанів. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ IІ. Материки тропічних широт. Тема 1. Африка. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ IІ. Материки тропічних широт. Тема 2. Південна Америка. Тема 3. Австралія розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Полярний материк планети. Розділ IV. Материки північної півкулі. Тема 1. Північна Америка. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Полярний материк планети. Розділ IV. Материки північної півкулі. Тема 2. Євразія. розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ V. Океани. Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів. розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: