Географія. 8 клас. Підручник (Л. М. Булава)

Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автор: Л. М. Булава

Переглянути підручник

Завантажити повну версію підручника*

Демоверсія підручника

Календарний план до підручника

Вебінар з автором

Презентація

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

 

Електронні матеріали до підручника

Переглянути підручник розпочати роботу
Вступ. § 2. Географічні дослідження території України в минулому і тепер розпочати роботу
Розділ І. Тема 1. § 3. Географічні карти і їхні елементи. Картографічні проекції розпочати роботу
Розділ І. Тема 1. § 4. Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт розпочати роботу
Розділ I. Тема 2. § 6. Топографічні карти та їх практичне використання розпочати роботу
Розділ II. Тема 1. § 7. Основні поняття політичної географії розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за темою «Вступ» та розділами I і II розпочати роботу
Розділ III. Тема 1. § 13. Геологічна історія Землі розпочати роботу
Розділ III. Тема 1. § 16. Рудні корисні копалини розпочати роботу
Розділ III. Тема 1. § 17. Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за темою 1 розділу III розпочати роботу
Енциклопедична сторінка розпочати роботу
Розділ III. Тема 2. § 20. Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно-кліматичні явища розпочати роботу
Розділ III. Тема 3. § 24. Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та їхнє раціональне використання розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за темами 2 і 3 розділу III розпочати роботу
Розділ III. Тема 4. § 26. Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси розпочати роботу
Розділ III. Тема 6. § 28. Закономірності поширення тваринного світу розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за темами 4, 5, 6 розпочати роботу
Розділ III. Тема 7. § 31. Природна зона мішаних лісів розпочати роботу
Розділ III. Тема 7. § 32. Природні зони широколистяних лісів та лісостепу розпочати роботу
Розділ III. Тема 7. § 33. Степова природна зона колись і тепер розпочати роботу
Розділ III. Тема 7. § 34. Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів розпочати роботу
Розділ III. Тема 7. § 35. Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів розпочати роботу
Енциклопедична сторінка розпочати роботу
Розділ III. Тема 8. § 37. Природно-ресурсний потенціал України та його використання розпочати роботу
Розділ III. Тема 8. § 38. Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за темою 7, 8 розпочати роботу
Енциклопедична сторінка розпочати роботу
Розділ IV. Тема 1. § 41. Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора розпочати роботу
Розділ IV. Тема 3. § 48. Етнічний склад населення України розпочати роботу
Розділ IV. Тема 5. § 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні розпочати роботу
Завдання для тематичного оцінювання за розділом IV розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: