Географія. 9 клас. Підручник (П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна)(поглиблений рівень)

Географія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (поглиблений рівень)

Автор: П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна

Версія підручника для ознайомлення*

Повна версія підручника*


* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження, Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

§ 1. Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень розпочати роботу
§ 3. Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні розпочати роботу
§ 5. Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів розпочати роботу
§ 6. Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища розпочати роботу
§ 7. Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення розпочати роботу
§ 8. Вікова і статева структура населення розпочати роботу
§ 9. Мовний та етнічний склад населення розпочати роботу
§ 10. Релігія як явище культури. Світові та національні релігії розпочати роботу
§ 11. Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу розпочати роботу
§ 12. Міське населення світу розпочати роботу
§ 15. Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення розпочати роботу
Узагальнюючий контроль за темою 1 «Природа і людина в сучасному світі» і темою 2 «Населення світу» розпочати роботу
§ 16. Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства розпочати роботу
§ 18. Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу розпочати роботу
§ 20. Паливно-енергетичний комплекс світу розпочати роботу
§ 21. Географія машинобудування світу розпочати роботу
§ 22. Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу розпочати роботу
§ 23. Географія легкої і харчової промисловості світу розпочати роботу
§ 24. Основні промислові регіони та центри світу розпочати роботу
§ 25. Соціально-економічне значення сільського господарства розпочати роботу
§ 26. Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку розпочати роботу
§ 27. Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу розпочати роботу
§ 28. Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства розпочати роботу
§ 29. Географія основних видів транспорту світу розпочати роботу
§ 30. Географія зовнішньої торгівлі розпочати роботу
§ 31. Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу розпочати роботу
§ 32. Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу розпочати роботу
§ 35. Економічна інтеграція та Україна розпочати роботу
Узагальнюючий контроль за темою 3 «Сучасне світове господарство» розпочати роботу
§ 36. Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління розпочати роботу
§ 37. Геополітичне становище країн і регіонів розпочати роботу
§ 38. Міжнародні політичні організації розпочати роботу
§ 39. Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку розпочати роботу
§ 40. Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються розпочати роботу
§ 42. Розвинені країни Європи. Загальна характеристика розпочати роботу
§ 43. Німеччина розпочати роботу
§ 44. Франція розпочати роботу
§ 45. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії розпочати роботу
§ 46. Італія розпочати роботу
§ 47. Японія — розвинена країна Азії розпочати роботу
§ 49. Сполучені Штати Америки розпочати роботу
§ 50. Канада розпочати роботу
§ 51. Австралія — країна переселенського капіталізму розпочати роботу
§ 52. Диференціація країн, що розвиваються розпочати роботу
Узагальнюючий контроль за темою 1 «Політичне облаштування світу», темою 2 «Економічна типізація країн світу» і темою 3 «Розвинені країни світу» розпочати роботу
§ 53. Нафтодобувні країни розпочати роботу
§ 54. Малі острівні країни. Найменш розвинені країни розпочати роботу
§ 55. Гіганти «третього світу». Китай розпочати роботу
§ 56. Індія розпочати роботу
§ 57. Бразилія розпочати роботу
§ 58. Нові індустріальні країни  
§ 59. Загальна характеристика країн із перехідною економікою розпочати роботу
§ 60. Росія. Територіальна структура господарства. Регіональна політика розпочати роботу
§ 61. Білорусь розпочати роботу
§ 63. Польща розпочати роботу
§ 64. Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словацька Республіка, Румунія, Республіка Угорщина розпочати роботу
Узагальнюючий контроль за темою 4 «Країни, що розвиваються» і темою 5 «Країни з перехідною економікою» розпочати роботу
Узагальнюючий контроль за РОЗДІЛОМ ІІІ «Міжнародні відносини» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: