"Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

Автор: Нелін Є. П.

Версія підручника для ознайомлення*

 

Презентація підручника 

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки § 1. Числові функції та їх властивості розпочати роботу
§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей розпочати роботу
§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості розпочати роботу
§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості розпочати роботу
§ 5. Степенева функція, її властивості та графік розпочати роботу
Підсумки розділу 1 розпочати роботу
Розділ 2. Тригонометричні функції § 6. Радіанне вимірювання кутів розпочати роботу
§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента розпочати роботу
§ 8. Властивості тригонометричних функцій розпочати роботу
§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості розпочати роботу
§ 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента розпочати роботу
§ 11. Формули додавання та наслідки з них розпочати роботу
§ 12. Найпростіші тригонометричні рівняння розпочати роботу
Підсумки розділу 2 розпочати роботу
Розділ 3. Похідна та ї ї застосування § 13. Похідна функції розпочати роботу
§ 14. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції розпочати роботу
§ 15. Похідні елементарних функцій розпочати роботу
§ 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій розпочати роботу
§ 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка розпочати роботу
§ 18. Найбільше і найменше значення функції розпочати роботу
Підсумки розділу 3 розпочати роботу
ГЕОМЕТРІЯ Планіметрія. Основні факти розпочати роботу
Розділ 1. Паралельність прямих і площин у просторі § 1. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них розпочати роботу
§ 2. Методи розв’язування геометричних задач розпочати роботу
§ 3. Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників розпочати роботу
Геометрія. Тест № 1 розпочати роботу
§ 4. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі розпочати роботу
§ 6. Паралельність двох площин розпочати роботу
§ 7. Паралельне проектування. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії розпочати роботу
Підсумки розділу 1 розпочати роботу
Розділ 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі § 8. Кут між прямими в просторі. Перпендикулярні прямі розпочати роботу
§ 9. Перпендикулярність прямої та площини розпочати роботу
§ 10. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри розпочати роботу
§ 11. Кут між прямою та площиною розпочати роботу
§ 12. Двогранний кут. Кут між площинами розпочати роботу
§ 13. Перпендикулярність площин розпочати роботу
§ 14. Ортогональне проектування розпочати роботу
§ 15. Відстані між фігурами розпочати роботу
Підсумки розділу 2 розпочати роботу
Розділ 3. Координати, вектори, геометричні перетворення у просторі § 16. Прямокутна система координат у просторі розпочати роботу
§ 17. Вектори у просторі розпочати роботу
§ 18. Перетворення у просторі та їх властивості розпочати роботу
§ 19. Застосування координат і векторів до розв’язування стереометричних задач розпочати роботу
Підсумки розділу 3 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: