"Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

Автор: Нелін Є. П.

Версія підручника для ознайомлення*

 

Презентація підручника 

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

Алгебра та початки аналізу. Тест 1 розпочати роботу
Алгебра і початки аналізу. Тест № 2 розпочати роботу
Алгебра і початки аналізу. Тест № 3 розпочати роботу
Доведення до п. 1.4 розпочати роботу
Рівняння і нерівності, що містять знак модуля розпочати роботу
Розв’язування рівнянь і нерівностей з параметрами розпочати роботу
Причини появи сторонніх коренів та втрати коренів під час розв’язування рівнянь розпочати роботу
Асимптоти графіка функції розпочати роботу
Поняття й основні властивості границі функції та границі послідовності розпочати роботу
Достатні умови зростання і спадання функції розпочати роботу
Правила обчислення похідних розпочати роботу
Аксіоми планіметрії та їх уточнені формулювання для використання в стереометрії розпочати роботу
Обґрунтування властивостей степеневих функцій розпочати роботу
Властивості степенів з раціональним показником розпочати роботу
Обґрунтування властивостей функцій y = cos x розпочати роботу
Обґрунтування властивостей функції y = ctg x розпочати роботу
Обґрунтування властивостей функції y = tg x розпочати роботу
Властивості функції корінь n-го степеня розпочати роботу
Деякі геометричні перетворення графіків функцій розпочати роботу
Приклади застосування координат і векторів до розв’язування геометричних задач розпочати роботу
Система опорних фактiв курсу планiметрiї розпочати роботу
Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму розпочати роботу
Центральне проектування. Зображення просторових фігур в результаті центрального проектування. розпочати роботу
Жінки в математиці розпочати роботу
Геометрія. Тест № 1 розпочати роботу
Геометрія. Тест № 2 розпочати роботу
Геометрія. Тест № 3 розпочати роботу
Геометрія. Тест № 4 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: