«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Частина 1 (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

Автори: Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко 
 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 21.02.2020 р. №271)

  

Презентація підручника

 

Орієнтовна навчальна програма до підр. Математика (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

 

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника

 

ВІДЕО ПРО ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКУ

 

Переглянути підручник

Теми курсу

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника розпочати роботу
Урок 1. Повторюємо нумерацію чисел у межах 100 розпочати роботу
Досліджуємо задачі (с. 12) розпочати роботу
Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі (с. 50) розпочати роботу
Повторюємо вивчене (с. 54) розпочати роботу
Знайомимось із рівнянням (с. 55) розпочати роботу
Складаємо рівняння за вимогою (с. 58) розпочати роботу
Складаємо і розв'язуємо прості рівняння (с. 61) розпочати роботу
Розв'язуємо ускладнені рівняння (с. 62) розпочати роботу
Розв'язуємо задачі способом складання рівняння (с. 65) розпочати роботу
Розв'язуємо рівняння (с. 68) розпочати роботу
Записуємо задачі коротко у вигляді таблиці (с. 69) розпочати роботу
Розв'язуємо задачі способом складання рівняння (с. 70) розпочати роботу
Повторюємо одиниці вимірювання величин (с. 71) розпочати роботу
Визначаємо час за годинником (с. 72) розпочати роботу
Перевіряємо свої досягнення (Розділ 1. Узагальнюємо і систематизуємо вивчене у 2 класі. Вивчаємо рівняння) розпочати роботу
Одержуємо половину (с. 76) розпочати роботу
Урок 47. Одержуємо частину цілого розпочати роботу
Урок 48. Одержуємо частини цілого розпочати роботу
Урок 50. Досліджуємо одиниці вимірювання величин розпочати роботу
Порівнюємо частини цілого (с. 86) розпочати роботу
Порівнюємо частини цілого (с. 88) розпочати роботу
Знаходимо частину від цілого (с. 90) розпочати роботу
Знаходимо ціле за величиною його частини (с. 92) розпочати роботу
Досліджуємо залежність добутку від зміни одного з множників (с. 94) розпочати роботу
Розв'язуємо складені задачі (с. 96) розпочати роботу
Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника (с. 98) розпочати роботу
Розв'язуємо складені задачі (с. 100) розпочати роботу
Розв'язуємо ускладнені рівняння (с. 102) розпочати роботу
Знайомимось із групами величин (с. 104) розпочати роботу
Вивчаємо взаємозв'язок між величинами (с. 106) розпочати роботу
Розв'язуємо прості задачі із взаємопов'язаними величинами (с. 108) розпочати роботу
Досліджуємо взаємопов'язані величини (с. 109) розпочати роботу
Досліджуємо взаємопов'язані величини (с. 111) розпочати роботу
Вивчаємо групу величин, які розкривають ситуацію купівлі-продажу (с. 114) розпочати роботу
Вивчаємо групу величин, які описують ситуацію праці (с. 116) розпочати роботу
Розв'язуємо задачі (с. 117) розпочати роботу
Уроки 67-68. Досліджуємо взаємопов'язані величини розпочати роботу
Урок 74. Знайомимось із задачами на знаходження суми двох добутків розпочати роботу
Урок 75. Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків розпочати роботу
Урок 76. Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків розпочати роботу
Урок 77. Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: