Теми курсу

Частина 1
Частина 1. Повторюємо нумерацію чисел у межах 1000 (с. 6–7)
розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо знання про арифметичні дії з числами (с. 8–9) розпочати роботу
Частина 1. Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента (с. 10–11) розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо прийоми додавання і віднімання чисел у межах 1000 (с. 12–13) розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо прийоми усного множення і ділення чисел у межах 1000 (с. 15–16) розпочати роботу
Частина 1. Досліджуємо задачі (с. 18–19) розпочати роботу
Частина 1. Досліджуємо ділення з остачею (с. 20–21) розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо знання про рівняння і нерівності (с. 24) розпочати роботу
Частина 1. Досліджуємо рівняння і нерівності зі змінною (с. 25) розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо знання про частини цілого (с. 26) розпочати роботу
До розділу 1. Узагальнюємо та систематизуємо вивчене в 3 класі розпочати роботу
Частина 1. Знайомимось із письмовим прийомом множення (с. 31–32) розпочати роботу
Частина 1. Знайомимось із розв’язуванням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень (с. 35–36) розпочати роботу
Частина 1. Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень (с. 37–38) розпочати роботу
Частина 1. Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного двома способами (с. 39–40) розпочати роботу
Частина 1. Знайомимось із письмовим діленням на одноцифрове число (с. 41–42) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с. 43–44) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с.47–48) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо письмове ділення на одноцифрове число (с. 49–50) розпочати роботу
Частина 1. Знайомимось з алгоритмом письмового ділення (с. 51–52) розпочати роботу
Частина 1. Знайомимось із письмовими множенням і діленням на кругле число (с. 53–54) розпочати роботу
Частина 1. Досліджуємо задачі (с. 63) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо письмове ділення на двоцифрове число (с. 66–67) розпочати роботу
Частина 1. Ділимо на двоцифрове число (с. 70–71) розпочати роботу
До розділу 2. Вивчаємо письмові прийоми множення і ділення розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо знання нумерації трицифрових чисел (с. 76) розпочати роботу
Частина 1. Лічимо тисячами. Лічимо в межах багатоцифрових чисел (с. 77–80) розпочати роботу
Частина 1. Утворюємо багатоцифрові числа різними способами (с. 84–85) розпочати роботу
Частина 1. Порівнюємо багатоцифрові числа (с. 87–88) розпочати роботу
Частина 1. Додаємо і віднімаємо на основі розрядного складу числа (с. 89–90) розпочати роботу
Частина 1. Додаємо і віднімаємо на основі нумерації багатоцифрових чисел (с. 91–92) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо арифметичні дії з круглими числами (с. 94–95) розпочати роботу
Частина 1. Виконуємо арифметичні дії з іменованими числами (с. 100) розпочати роботу
Частина 1. Множимо і ділимо круглі числа (с. 101) розпочати роботу
До розділу 3. Вивчаємо нумерацію багатоцифрових чисел розпочати роботу
Частина 1. Розв’язуємо задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами (с.108–109) розпочати роботу
Частина 1. Додаємо і віднімаємо іменовані числа (с.110–111) розпочати роботу
Частина 1. Розв’язуємо задачі (с. 114–115) розпочати роботу
Частина 1. Розв’язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху (с. 125) розпочати роботу
Частина 1. Розв'язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху, час руху (с. 126) розпочати роботу
До розділу 4. Додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа розпочати роботу
Частина 1. Узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення (с. 133) розпочати роботу
Частина 2
Частина 2. Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий прийом (с. 8)
розпочати роботу
Частина 2. Знайомимось із задачами на пропорційне ділення (с. 10–11) розпочати роботу
Частина 2. Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 12–13) розпочати роботу
Частина 2. Множимо кругле число на одноцифрове (с. 14–15) розпочати роботу
Частина 2. Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 16–17) розпочати роботу
Частина 2. Розв’язуємо задачі на пропорційне ділення (с. 18–19) розпочати роботу
Частина 2. Розв’язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями (с. 21–22) розпочати роботу
Частина 2. Розв’язуємо задачі (с. 23–24) розпочати роботу
Частина 2. Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 27–28) розпочати роботу
Частина 2. Ділимо з остачею (с. 33–34) розпочати роботу
Частина 2. Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 35–36) розпочати роботу
Частина 2. Узагальнюємо задачі на пропорційне ділення; на знаходження невідомих за двома різницями (c. 37–38) розпочати роботу
Частина 2. Узагальнюємо задачі, які містять однакову величину (с. 39–40) розпочати роботу
До розділу 5. Множимо і ділимо багатоцифрові числа на одноцифрові розпочати роботу
Частина 2. Розв’язуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках (с. 60–61) розпочати роботу
Частина 2. Зіставляємо задачі на рух і на спільну роботу (с. 65–66) розпочати роботу
Частина 2. Множимо і ділимо іменовані числа (с. 67–68) розпочати роботу
До розділу 6. Вивчаємо письмове множення і ділення на двоцифрове та трицифрове число розпочати роботу
Частина 2. Узагальнюємо знання про геометричні фігури на площині (с. 79–80) розпочати роботу
Частина 2. Дізнаємось про одиницю вимірювання площі — 1 см2 (c. 83–84) розпочати роботу
Частина 2. Дізнаємось про формулу площі прямокутника (с. 85–86) розпочати роботу
Частина 2. Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 мм2, 1 дм2, 1м2, 1 км2 (с. 89–90) розпочати роботу
Частина 2. Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 а, 1 га (с. 91–92) розпочати роботу
Частина 2. Порівнюємо дроби (с. 99–100) розпочати роботу
Частина 2. Порівнюємо дроби (с. 101) розпочати роботу
До розділу 7. Знаходимо площі фігур. Вивчаємо дроби розпочати роботу
Частина 2. Розв’язуємо задачі на час (с. 125–126) розпочати роботу
До розділу 8. Вимірюємо час. Узагальнюємо вивчене в 4 класі розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: