Теми курсу

Частина 2
Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий прийом (с. 6)
розпочати роботу
Ознайомлюємось із задачами на пропорційне ділення (с. 8–9) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 10–11) розпочати роботу
Множимо кругле число на одноцифрове (с. 12–13) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на пропорційне ділення (с. 14–15) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на пропорційне ділення (с. 16–17) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями (с. 19–20) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі (с. 21–22) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 25–26) розпочати роботу
Ділимо з остачею (с. 31–32) розпочати роботу
Досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями (с. 33–34) розпочати роботу
Узагальнюємо задачі на пропорційне ділення; задачі на знаходження невідомих за двома різницями (c. 37–38) розпочати роботу
Узагальнюємо задачі, які містять однакову величину (с. 37–38) розпочати роботу
Перевіряємо свої досягнення (Розділ 5. Множимо і ділимо багатоцифрове число на одноцифрове) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках (с. 58–59) розпочати роботу
Зіставляємо задачі на рух і задачі на спільну роботу (с. 63–64) розпочати роботу
Множимо і ділимо іменовані числа (с. 65–66) розпочати роботу
Перевіряємо свої досягнення (Розділ 6. Вивчаємо письмове множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове) розпочати роботу
Узагальнюємо знання про геометричні фігури на площині (с. 77–78) розпочати роботу
Дізнаємось про одиницю вимірювання площі — 1 см2 (c. 81–82) розпочати роботу
Дізнаємося про формулу площі прямокутника (с. 83–84) розпочати роботу
Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 мм2, 1 дм2, 1м2, 1 км2 (с. 87–88) розпочати роботу
Дізнаємось про одиниці вимірювання площі: 1 а, 1 га (с. 89–90) розпочати роботу
Порівнюємо дроби (с. 97–98) розпочати роботу
Порівнюємо дроби (с. 99) розпочати роботу
Перевіряємо свої досягнення (Розділ 7. Знаходимо площі фігур. Вивчаємо дроби) розпочати роботу
Розв’язуємо задачі на час (с. 123-124) розпочати роботу
Перевіряємо свої досягнення (Розділ 8.Вимірюємо час. Узагальнюємо вивчене в 4 класі) розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: