«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Інформатика. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Версія підручника для ознайомлення*

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 1. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ розпочати роботу
§ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 3. АПАРАТНА ТА ПРОГРАМНА СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 4. КОМП’ЮТЕР, ЯК ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ розпочати роботу
§ 5. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
§ 6. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
РОЗДІЛ 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ розпочати роботу
§ 7. ЛОКАЛЬНА І ГЛОБАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: