«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Інформатика. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Версія підручника для ознайомлення*

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 1. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ розпочати роботу
§ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 3. АПАРАТНА ТА ПРОГРАМНА СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 4. КОМП’ЮТЕР, ЯК ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ розпочати роботу
§ 5. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
§ 6. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
РОЗДІЛ 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ розпочати роботу
§ 7. ЛОКАЛЬНА І ГЛОБАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ розпочати роботу
§ 8. Безпечне користування Інтернетом розпочати роботу
РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ розпочати роботу
Тест 10. Основні об’єкти текстового документа розпочати роботу
Тест 11. Фрагмент тексту. Форматування символів розпочати роботу
Тест 12. Форматування абзаців розпочати роботу
Тест 13. Додавання зображень із файлів та їх форматування розпочати роботу
Тест 14. Додавання, редагування та форматування таблиць розпочати роботу
Тест 15. Сторінки документа та їх форматування розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: