«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Інформатика. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти 

Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Версія підручника для ознайомлення*

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 1. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ розпочати роботу
§ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 3. АПАРАТНА ТА ПРОГРАМНА СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ розпочати роботу
§ 4. КОМП’ЮТЕР, ЯК ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ розпочати роботу
§ 5. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
§ 6. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС розпочати роботу
Рубрика «Повторюємо» до Розділу 1 розпочати роботу
РОЗДІЛ 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ розпочати роботу
§ 7. ЛОКАЛЬНА І ГЛОБАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ розпочати роботу
§ 8. Безпечне користування Інтернетом розпочати роботу
Тест 9. Пошук інформації в Інтернеті розпочати роботу
РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ розпочати роботу
Тест 10. Основні об’єкти текстового документа розпочати роботу
Тест 11. Фрагмент тексту. Форматування символів розпочати роботу
Тест 12. Форматування абзаців розпочати роботу
Тест 13. Додавання зображень із файлів та їх форматування розпочати роботу
Тест 14. Додавання, редагування та форматування таблиць розпочати роботу
Тест 15. Сторінки документа та їх форматування розпочати роботу
РОЗДІЛ 4. АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМИ розпочати роботу
Тест 16. Алгоритм та його властивості розпочати роботу
Тест 17. Виконавець алгоритмів і система його команд розпочати роботу
Тест 18. Способи опису алгоритму. Алгоритмічні структури розпочати роботу
Тест 19. Середовище опису й виконання алгоритмів розпочати роботу
Тест 20. Основні поняття мови програмування Python розпочати роботу
Тест 21. Лінійні алгоритми розпочати роботу
Тест 22. «Черепашача» графіка розпочати роботу
Тест 23. Алгоритми з розгалуженнями розпочати роботу
Тест 24. Вкладені розгалуження розпочати роботу
Тест 25. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром розпочати роботу
Тест 26. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: