Теми курсу

Розділ 1. Кодування даних та апаратне забезпечення
§ 1. Кодування та декодування повідомлень
розпочати роботу
§ 2. Двійкове кодування розпочати роботу
§ 3 Кодування графічних даних розпочати роботу
§ 4. Історія опрацювання інформаційних об’єктів розпочати роботу
§ 5. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера розпочати роботу
Розділ 2. Опрацювання текстових даних
§ 6. Середовище текстового процесора
розпочати роботу
§ 7. Робота з фрагментами тексту розпочати роботу
§ 8. Форматування об’єктів текстового документа розпочати роботу
§ 9. Структура складного текстового документа розпочати роботу
§ 10. Зміст документа розпочати роботу
§ 11. Опрацювання документів на хмарному диску розпочати роботу
Розділ 3. Опрацювання мультимедійних об’єктів
§ 12. Поняття мультимедіа. Кодування аудіоданих
розпочати роботу
§ 13. Кодування відеоданих розпочати роботу
§ 14. Програмне забезпечення для опрацювання звуку розпочати роботу
§ 15. Програми для опрацювання відеоданих розпочати роботу
§ 16. Побудова відеоряду розпочати роботу
§ 17. Опрацювання, зберігання та розміщення відеофільму в інтернеті розпочати роботу
Розділ 4. Створення та публікація вебресурсів
§ 18. Обмін даними в інтернеті
розпочати роботу
§ 19. Адресація в інтернеті розпочати роботу
§ 20. Створення сайтів розпочати роботу
§ 21. Розмічання тексту засобами HTML розпочати роботу
§ 22. Графічні зображення та гіперпосилання на вебсторінці розпочати роботу
§ 23. Розмічання таблиць засобами HTML розпочати роботу
Розділ 5. Комп’ютерні публікації
§ 24. Сучасні мови програмування
розпочати роботу
§ 25. Налагодження програмного коду розпочати роботу
§ 26. Об’єкти, їх властивості та методи розпочати роботу
§ 27. Графічний інтерфейс користувача розпочати роботу
§ 28. Обробники подій розпочати роботу
§ 29. Організація введення і виведення даних розпочати роботу
§ 30. Функції користувача розпочати роботу
§ 31. Величини. Числові типи даних розпочати роботу
§ 32. Математичні функції розпочати роботу
§ 33. Рядковий тип даних розпочати роботу
§ 34. Робота з текстовими файлами розпочати роботу
§ 35. Логічний тип даних. Умовні оператори розпочати роботу
§ 36. Віджети вибору розпочати роботу
§ 37. Алгоритми з повтореннями. Цикли розпочати роботу
§ 38. Словники розпочати роботу
Додаткові матеріали до практичних робіт розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: