«Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.

Повна версія підручника*

Теми курсу

Практичні роботи розпочати роботу
Розділ 1. «Інформаційні технології у суспільстві»
Тест 1. Інформація та повідомлення
розпочати роботу
Тест 2. Кодування та передавання повідомлень розпочати роботу
Тест 3. Інформаційні системи та технології розпочати роботу
Тест 4. Інтернет-технології розпочати роботу
Тест 5. Проблеми інформаційної безпеки розпочати роботу
Тест 6. Освіта в Інтернеті розпочати роботу
Тест 7. Робота в Інтернеті розпочати роботу
Тест 8. На шляху до інформаційного суспільства розпочати роботу
Розділ 2. «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних»
Тест 9. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент
розпочати роботу
Тест 10. Консолідація даних. Зведені таблиці розпочати роботу
Тест 11. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних розпочати роботу
Тест 12. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки розпочати роботу
Тест 13. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка розпочати роботу
Тест 14. Розв’язування задач на підбір параметра розпочати роботу
Тест 15. Розв’язування оптимізаційних задач розпочати роботу
Тест 16. Основи роботи в середовищі Scilab розпочати роботу
Тест 17. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь у середовищі Scilab розпочати роботу
Тест 18. Розв'язування задач із різних предметних галузей розпочати роботу
Розділ 3. «Системи керування базами даних»
Тест 19. Поняття бази даних і системи керування базами даних
розпочати роботу
Тест 20. Проєктування бази даних розпочати роботу
Тест 21. Зв’язування таблиць розпочати роботу
Тест 22. Впорядкування і пошук даних розпочати роботу
Тест 23. Фільтрування даних розпочати роботу
Тест 24. Запити на вибірку даних розпочати роботу
Тест 25. Обчислення в запитах розпочати роботу
Розділ 4. «Мультимедійні та гіпертекстові документи»
Тест 26. Створення та адміністрування сайта. Системи керування вмістом
розпочати роботу
Тест 27. Мова розмічання гіпертекстового документа розпочати роботу
Тест 28. Опрацювання звукових даних розпочати роботу
Тест 29. Опрацювання відеоданих розпочати роботу
Тест 30. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: