«Російська мова та читання» підручник для 3 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Частина 1 (Коченгіна М. В.)

Теми курсу

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника розпочати роботу
Ударные и безударные гласные. Обозначение безударных гласных на письме розпочати роботу
Орфограмма. Проверяемое и проверочное слово розпочати роботу
Безударные гласные розпочати роботу
Безударные гласные. Словарные слова розпочати роботу
Парные глухие-звонкие согласные звуки в конце слов розпочати роботу
Состав слова. Родственные слова. Корень слова розпочати роботу
Суффикс. Правописание суффиксов розпочати роботу
Приставка. Правописание приставок розпочати роботу
Двойные согласные в корнях слов розпочати роботу
Аудиодиктанти розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: