"Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

Автор: Гісем О. В.

Версія підручника для ознайомлення*

Повна версія підручника*

Теми курсу

Розділ 1. Перша світова війна. § 3. Зброя Першої світової війни розпочати роботу
§ 4. Бойові дії в 1914 р. Провал німецького «бліцкригу» розпочати роботу
§ 8. Україна в планах воюючих держав. Бойові дії на території України в роки Першої світової війни розпочати роботу
§ 10. Українські січові стрільці (УСС) розпочати роботу
§ 11. Політика Російської імперії на український землях у роки Першої світової війни розпочати роботу
§ 12. Політика Австро-Угорщини на українських землях у роки Першої світової війни розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 1 «Перша світова війна» розпочати роботу
Розділ 2. Соціальні й національні революції в Європі. Українська революція. § 16. Громадянська війна на землях колишньої Російської імперії розпочати роботу
§ 17. Українська Центральна Рада (УЦР). Проголошення Української Народної Республіки (УНР) розпочати роботу
§ 18. Перша війна радянської Росії проти України розпочати роботу
§ 19. Брестський мир. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського розпочати роботу
§ 20. Революції 1917—1919 рр. Утворення національних держав у Центрально-Східній Європі розпочати роботу
§ 21. Директорія УНР. Друга війна радянської Росії проти УНР розпочати роботу
§ 23. Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 — на початку 1920 р. розпочати роботу
§ 24. Радянсько-польська війна і Україна. Завершення боротьби за владу в Україні розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 2 «Соціальні й національні революції в Європі. Українська революція» розпочати роботу
Розділ 3. Облаштування повоєнного світу: між демократією й авторитаризмом. § 25. Паризька мирна конференція. Версальський мирний договір розпочати роботу
§ 30. Закріплення розподілу українських земель. Створення СРСР розпочати роботу
§ 31. Спроби перегляду повоєнних договорів у 1920-х рр. Становлення нової системи колективної безпеки розпочати роботу
§ 33. Велика Британія та Франція у 1920-ті рр. розпочати роботу
§ 34. Веймарська республіка в Німеччині розпочати роботу
§ 35. Економічне й політичне становище держав Центрально-Східної Європи у 1920-х рр. розпочати роботу
§ 36. Становище українства у державах Центрально-Східної Європи у 1920-х рр. розпочати роботу
§ 40. Політика коренізаціі в УСРР розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 3 «Облаштування повоєнного світу: між демократією й авторитаризмом» розпочати роботу
Розділ 4. Тоталітарні режими як виклик людству. § 43. «Новий курс» Ф. Рузвельта розпочати роботу
§ 44. Фашистський режим в Італії. Б. Муссоліні розпочати роботу
§ 47. Еволюція політичних режимів у Центрально-Східній Європі в 1930-ті рр. розпочати роботу
§ 48. Політика польської влади щодо українства в 1930-ті рр. розпочати роботу
§ 49. Створення та діяльність ОУН розпочати роботу
§ 51. Форсована індустріалізація в УСРР (УРСР) розпочати роботу
§ 53. Сталінський терор в Україні. Конституція СРСР 1936 р. розпочати роботу
§ 55. Національно-визвольна боротьба в Індії розпочати роботу
§ 56. Національні революції в Туреччині та Ірані розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 4 «Тоталітарні режими як виклик людству» розпочати роботу
Розділ 5. Україна і світ напередодні Другої світової війни. Початок війни. § 59. Утворення осередків Другої світової війни. Формування блоку Берлін—Рим—Токіо розпочати роботу
§ 60. Пакт Молотова—Ріббентропа. Початок Другої світової війни розпочати роботу
§ 61. Агресія СРСР проти держав Центрально-Східної Європи в 1939—1940 рр. розпочати роботу
§ 62. Бойові дії в Європі в 1939—1941 рр. розпочати роботу
§ 63. «Битва за Британію». Битва за Атлантику розпочати роботу
§ 64. Радянізація Західної України в 1939—1941 рр. розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 5 «Україна і світ напередодні Другої світової війни. Початок війни» розпочати роботу
Розділ 6. Друга світова війна: перебіг і результати. § 65. Український національний рух на початку Другої світової війни розпочати роботу
§ 67. Нацистський «новий порядок» в Україні розпочати роботу
§ 70. Спроба відновлення Української держави. Початок збройної боротьби УПА розпочати роботу
§ 71. Рух Опору та його течії в Україні розпочати роботу
§ 72. Польський рух Опору на західноукраїнських землях. Україно-польське протистояння розпочати роботу
§ 73. Вступ у війну США. Бойові дії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в 1941—1942 рр. Створення антигітлерівської коаліції розпочати роботу
§ 78. Конференції «Великої трійки». Формування нового світового порядку та місце в ньому України розпочати роботу
§ 79. Тихоокеанський театр бойових дій у 1944—1945 рр. Розгром Японії розпочати роботу
Тестові завдання для тематичного оцінювання до Розділу 6 «Друга світова війна: перебіг і результати» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: