Історія України. 7 клас. Підручник (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)

Історія України : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Завантажити повну версію*

Методичний посібник до підручника*

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Матеріали до підручника

§ 2. Східні слов’яни у VI—IX ст. розпочати роботу
§ 3. Київська держава (Русь-Україна) за перших князів розпочати роботу
§ 4. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава розпочати роботу
Тематичне оцінювання за розділом «Виникнення та становлення Русі-України» розпочати роботу
§ 6. Київська Русь (Русь-Україна) за правління князя Володимира Великого розпочати роботу
§ 7. Київська Русь (Русь-Україна) за правління князя Ярослава Мудрого розпочати роботу
§ 8. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
§ 9. Культура Русі-України розпочати роботу
Тематичне оцінювання за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.» розпочати роботу
§ 10. Київська Русь (Русь-Україна) за правління Ярославичів розпочати роботу
§ 11. Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого розпочати роботу
§ 12. Роздробленість Київської держави. Розвиток Київського, Переяславського і Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств розпочати роботу
§ 13. Культура Київської Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. розпочати роботу
Тематичне оцінювання за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XІ — першій половині XІІI ст.» розпочати роботу
§ 14. Утворення Галицько-Волинської держави розпочати роботу
§ 15. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди розпочати роботу
§ 16. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників розпочати роботу
§ 17. Загибель Галицько-Волинської держави розпочати роботу
§ 18. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ — ХІІІ ст. розпочати роботу
Тематичне оцінювання за розділом «Галицько-Волинська держава» розпочати роботу
§ 19. Українські землі в складі Великого князівства Литовського розпочати роботу
§ 21. Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. розпочати роботу
§ 22. Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. розпочати роботу
§ 23. Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. розпочати роботу
Тематичне оцінювання за розділом «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV—ХV ст.)» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: