Історія України. 9 клас. Підручник (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк) (поглиблений рівень)

 Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (поглиблений рівень)

Автори: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Версія підручника для ознайомлення*

Вебінар

Презентація

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Теми курсу

§ 2. Наддніпрянська Україна в складі Російської імперії розпочати роботу
§ 3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби розпочати роботу
§ 4. Соціально-економічний розвиток розпочати роботу
§ 5. Початок українського національного відродження розпочати роботу
§ 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести розпочати роботу
§ 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії розпочати роботу
§ 8. Початок українського національного відродження розпочати роботу
§ 9. Європейська революція 1848—1849 рр. у західноукраїнських землях розпочати роботу
§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури розпочати роботу
§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури розпочати роботу
§ 13. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860—1870-х рр. розпочати роботу
§ 16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст. розпочати роботу
§ 17. Український національний рух наприкінці 1860-х — у 1890-х рр. розпочати роботу
Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст. розпочати роботу
§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст. розпочати роботу
§ 22. Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст. розпочати роботу
Наш край у другій половині XIX ст. розпочати роботу
§ 25. Події революції 1905—1907 рр. в Україні розпочати роботу
§ 28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст. розпочати роботу
§ 30—31. Розвиток освіти й науки розпочати роботу
§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст. розпочати роботу
Наш край на початку XX ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: