«Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О.В., Мартинюк О. О.)

Автори: Олександр Гісем, Олександр Мартинюк

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 25.03.2020 №449)

 

Презентація підручника

 

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника

 

 

ВІДЕО ПРО ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКУ

 

Переглянути підручник

Теми курсу

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника розпочати роботу
§ 2. Східні слов’яни у V—IX ст. розпочати роботу
§ 3. Русь-Україна за перших князів розпочати роботу
§ 4. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава розпочати роботу
Карта «Слов’яни під час Великого переселення народів» розпочати роботу
Карта «Східні слов’яни та їхні сусіди» розпочати роботу
Карта «Традиційний шлях полюддя» розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за правління Олега та Ігоря» розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за правління Ольги та Святослава» розпочати роботу
Практичне заняття за розділом I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
Узагальнення за розділом I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом I. Виникнення та становлення Русі-України розпочати роботу
§ 6. Русь-Україна за Володимира Великого розпочати роботу
§ 7. Русь-Україна за правління князя Ярослава Мудрого розпочати роботу
§ 8. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Русі-України розпочати роботу
§ 9. Культура Русі-України розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого» розпочати роботу
Карта «Київ у Х—ХІІІ ст.» розпочати роботу
Карта «Культура і господарство Русі-України» розпочати роботу
Практичне заняття за розділом II. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
Узагальнення за розділом II. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом II. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст. розпочати роботу
§ 10. Русь-Україна у 1054—1113 рр. розпочати роботу
§ 11. Русь-Україна в період правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого розпочати роботу
§ 12. Політична децентралізація Русі-України. Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств розпочати роботу
§ 13. Культура Русі-України в другій половині XI — першій половині ХIII ст. розпочати роботу
§ 14. Кочові народи степів України Х—ХIII ст. Крим у складі Візантійської імперії розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за часів правління Ярославичів» розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого» розпочати роботу
Карта «Русь-Україна за часів роздробленості» розпочати роботу
Практичне заняття за розділом III. Русь-Україна у другій половині XІ — першій половині XIII ст. розпочати роботу
Узагальнення за розділом III. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом III. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст. розпочати роботу
§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави розпочати роботу
§ 16. Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді) розпочати роботу
§ 17. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період піднесення і стабілізації (друга половина ХIII ст.) розпочати роботу
§ 18. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період поступового занепаду (перша половина XIV ст.) розпочати роботу
§ 19. Культура Королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХIII — першої половини XIV ст. розпочати роботу
Карта «Галицько-Волинська держава в першій половині ХІІІ ст.» розпочати роботу
Карта «Монгольська навала на Русь» розпочати роботу
Карта «Галицько-Волинська держава в другій половині ХІІІ — першій половині ХІV ст.» розпочати роботу
Карта «Українські землі у другій половині ХІV ст.» розпочати роботу
Практичне заняття за розділом IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
Узагальнення за розділом IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) розпочати роботу
§ 20. Інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав розпочати роботу
§ 21. Кревська унія 1385 р. та українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки розпочати роботу
§ 23. Суспільне й церковне життя на українських землях в XІV—XV ст. розпочати роботу
§ 24. Сільське господарство. Ремесла й торгівля. Міста і магдебурзьке право розпочати роботу
Карта «Українські землі у ХV — на початку ХVІ ст.» розпочати роботу
Карта «Культурний і господарський розвиток українських земель у ХІV— ХV ст.» розпочати роботу
Практичне заняття за розділом V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Узагальнення за розділом V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство розпочати роботу
Основні терміни та поняття розпочати роботу
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: