Теми курсу

Розділ I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)
§ 1. Українські землі в першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р.
розпочати роботу
§ 2. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI ст. розпочати роботу
§ 3. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.  
§ 4. Церковне життя в XVI ст. розпочати роботу
§ 5. Укладення Берестейської церковної унії розпочати роботу
§ 6. Церковне життя в першій половині XVII ст. розпочати роботу
§ 7. Культура України XVI ст. розпочати роботу
§ 8. Культура України першої половини XVII ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом І розпочати роботу
Узагальнення за розділом І розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом І розпочати роботу
Розділ II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)
§ 9. Поява українського козацтва та перших Січей
розпочати роботу
§ 10. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького розпочати роботу
§ 11. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацькі війни (повстання) кінця XVI ст. розпочати роботу
§ 12. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний розпочати роботу
§ 13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом ІІ розпочати роботу
Узагальнення за розділом ІІ розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІІ розпочати роботу
Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
§ 14. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни
розпочати роботу
§ 15. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. розпочати роботу
§ 16. Українська козацька держава — Військо Запорозьке розпочати роботу
§ 17. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. розпочати роботу
§ 18. Українська козацька держава в системі міжнародних відносин  
§ 19. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.  
Практичне заняття за розділом ІІІ розпочати роботу
Узагальнення за розділом ІІІ розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІІІ розпочати роботу
Розділ IV. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.
§ 20. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир’я
розпочати роботу
§ 21. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст. розпочати роботу
§ 22. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу козацької України між Московським царством і Річчю Посполитою  
§ 23. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко розпочати роботу
§ 24. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманства І. Мазепи  
§ 25. Участь Гетьманщини в Північній війні. Конституція П. Орлика розпочати роботу
§ 26. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. розпочати роботу
Практичне заняття за розділом ІV розпочати роботу
Узагальнення за розділом ІV розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом ІV розпочати роботу
Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.
§ 27. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату
розпочати роботу
§ 28. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини розпочати роботу
§ 29. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі розпочати роботу
§ 30. Правобережжя та західноукраїнські землі в середині XVIII ст. розпочати роботу
§ 31. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.  
§ 32. Культура України в другій половині XVIII ст.  
Практичне заняття за розділом V розпочати роботу
Узагальнення за розділом V розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V розпочати роботу
Практичне заняття за курсом «Історія України в контексті Раннього Нового часу» розпочати роботу
Плани-схеми для різних форм роботи розпочати роботу
Словник розпочати роботу
Література розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: